Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jasienica na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 kwietnia 2023 r. ZP.271.8.2023 2023-02-07 15:51
2. Remonty i przebudowy dróg w Gminie Jasienica ZP.271.32.2023 2023-05-26 12:04 2023-06-12 10:00
3. Remonty cząstkowe dróg ZP.271.29.2023 2023-04-27 15:09 2023-05-15 10:00
4. Odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych ZP.271.27.2023 2023-04-13 15:02 2023-05-04 10:00
5. Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S („Kościelna”) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika ZP.271.24.2023 2023-03-30 15:46 2023-04-14 10:00
6. Utwardzenie terenu w sąsiedztwie OSP Iłownica – etap I ZP.271.25.2023 2023-03-29 13:11 2023-04-13 10:00
7. Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach ZP.271.18.2023 2023-02-23 09:36 2023-04-04 10:00
8. Budowa wiat (straganów) na obiekcie „Drzewiarz” – Etap 2 i 3 ZP.271.14.2023 2023-02-24 14:06 2023-03-13 10:00
9. Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap II ZP.271.9.2023 2023-02-10 11:06 2023-03-10 10:00
10. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 490399S („Zapłocie”) w Międzyrzeczu Górnym – etap I ZP.271.13.2023 2023-02-15 13:29 2023-03-06 10:00
11. Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym ZP.271.3.2023 2023-02-03 13:11 2023-02-24 10:00
12. Budowa zadaszenia – wiaty na terenie przyległym do kuchni i wejścia na salę widowiskową GOK Rudzica ZP.271.5.2023 2023-02-06 10:10 2023-02-23 10:00
13. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Jasienicy ZP.271.2.2023 2023-01-13 15:18 2023-02-09 10:00
14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 9 sołectw Gminy Jasienica ZP.271.6.2023 2023-01-23 16:02 2023-01-31 10:00
15. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec ZP.271.68.2022 2022-12-07 14:38 2023-01-11 10:00
16. Budowa oświetlenia ulicznego ZP.271.69.2022 2022-12-12 14:14 2023-01-04 10:00
17. Budowa wiat (straganów) na obiekcie Drzewiarz - Etap 2 i 3 ZP.271.66.2022 2022-12-08 14:41 2022-12-23 10:00
18. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i zagranicznym ZP.271.67.2022 2022-11-24 13:52 2022-12-05 10:00
19. Rozbudowa i przebudowa budynku nr 214 (budynek usługi rekreacyjnej i kulturalnej) w Międzyrzeczu Dolnym ZP.271.55.2022 2022-10-26 15:13 2022-11-28 10:00
20. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasienica ZP.271.53.2022 2022-10-14 14:05 2022-11-25 10:00
21. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz z zmianą zagospodarowania ZP.271.54.2022 2022-10-17 12:15 2022-11-25 10:00
22. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jasienica i Mazańcowice na terenie Gminy Jasienica ZP.271.65.2022 2022-11-10 16:53 2022-11-18 10:00
23. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 490399S („Zapłocie”) w Międzyrzeczu Górnym – etap I ZP.271.58.2022 2022-10-28 10:51 2022-11-14 10:00
24. Budowa wiat (straganów) na obiekcie „Drzewiarz” ZP.271.61.2022 2022-10-28 15:10 2022-11-09 15:28
25. Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu drogi („Szkolnej”) i skrzyżowania z drogą powiatową („Strumieńska”) w Jasienicy. ZP.271.49.2022 2022-09-23 13:54 2022-10-17 10:00
26. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jasienica ZP.271.52.2022 2022-09-28 15:35 2022-10-06 10:00
27. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 490399S („Zapłocie”) w Międzyrzeczu Górnym – etap I ZP.271.47.2022 2022-09-15 08:57 2022-09-30 10:00
28. Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S („Kościelna”) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika ZP.271.44.2021 2022-09-07 16:02 2022-09-22 10:00
29. Dostawa sprzętu komputerowego ZP.271.46.2022 2022-09-09 15:45 2022-09-20 10:00
30. Utwardzenie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy ZP.271.42.2022 2022-08-19 12:51 2022-09-09 10:00
Legenda
- Current
- Archive