Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Remonty cząstkowe dróg ZP.271.14.2024 2024-04-05 15:13 2024-04-23 10:00
2. Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infr. techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku ZP.271.12.2024 2024-03-12 16:37 2024-04-11 10:00
3. Odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych ZP.271.15.2024 2024-03-26 10:40 2024-04-10 10:00
4. Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy ZP.271.11.2024 2024-03-12 14:27 2024-04-09 10:00
5. Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica ZP.271.8.2024 2024-02-22 14:04 2024-03-15 10:00
6. Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I ZP.271.5.2024 2024-02-08 13:20 2024-02-28 10:00
7. Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica ZP.271.2.2024 2024-01-10 13:00 2024-02-12 10:00
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 490197S („Kościelna”) w sołectwie Łazy ZP.271.4.2024 2024-01-18 15:34 2024-02-09 10:00
9. Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków ZP.271.58.2023 2023-12-22 09:17 2024-01-10 10:00
10. Utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK położonego w Jasienicy, wyposażenie PSZOK , przygotowanie przyjętych odpadów do transportu, transport odpadów oraz ich zagospodarowanie ZP.271.54.2023 2023-12-07 14:56 2023-12-27 10:00
11. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i zagranicznym ZP.271.53.2023 2023-11-28 11:54 2023-12-07 10:00
12. Remonty dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice ZP.271.48.2023 2023-10-04 14:08 2023-10-26 10:00
13. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica w sezonie 2023/2024 ZP.271.50.2023 2023-10-18 13:23 2023-10-26 10:00
14. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasienica ZP.271.44.2023 2023-09-14 14:55 2023-10-23 10:00
15. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica w sezonie 2023/2024 ZP.271.47.2023 2023-09-29 13:08 2023-10-10 10:00
16. Budowa wiat (straganów) na obiekcie „Drzewiarz” – Etap 2 i 3 ZP.271.45.2023 2023-09-05 15:23 2023-09-20 10:00
17. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ZP.271.43.2023 2023-09-01 14:42 2023-09-18 10:00
18. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Jasienicy- utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych ZP.271.42.2023 2023-08-02 12:22 2023-08-21 10:00
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica-Biery, zakres od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach ZP.271.38.2023 2023-07-14 14:06 2023-08-08 10:00
20. Budowa kanalizacji sanitarnej Jasienica - Biery ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu ZP.271.37.2023 2023-07-12 15:17 2023-08-02 10:00
21. Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym ZP.271.36.2023 2023-07-14 10:09 2023-08-01 10:00
22. Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica ZP.271.34.2023 2023-06-06 15:12 2023-07-07 10:00
23. Remonty i przebudowy dróg w Gminie Jasienica ZP.271.32.2023 2023-05-26 12:04 2023-06-13 10:00
24. Remonty cząstkowe dróg ZP.271.29.2023 2023-04-27 15:09 2023-05-15 10:00
25. Odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych ZP.271.27.2023 2023-04-13 15:02 2023-05-04 10:00
26. Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S („Kościelna”) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika ZP.271.24.2023 2023-03-30 15:46 2023-04-14 10:00
27. Utwardzenie terenu w sąsiedztwie OSP Iłownica – etap I ZP.271.25.2023 2023-03-29 13:11 2023-04-13 10:00
28. Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach ZP.271.18.2023 2023-02-23 09:36 2023-04-04 10:00
29. Budowa wiat (straganów) na obiekcie „Drzewiarz” – Etap 2 i 3 ZP.271.14.2023 2023-02-24 14:06 2023-03-13 10:00
30. Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap II ZP.271.9.2023 2023-02-10 11:06 2023-03-10 10:00
Legenda
- Current
- Archive